Aanpak

De consultants bij TestTalent beschikken over toegepaste kennis over de bekende en meest actuele testmethodieken en testtechnieken. Uiteraard zorgen wij er voortdurend voor dat hun kennis up-to-date blijft. Dat doen we door nauwgezet bij te houden welke ontwikkelingen de testmarkt laat zien, maar bovenal wat onze klanten op enig moment nodig hebben. Het spreekt voor zich dat wij onze consultants in staat stellen om hiervoor de benodigde trainingen of opleidingen te volgen.

Wij merken dat veel van onze klanten nog op zoek zijn naar de meest efficiënte aanpak om eenvoudig en doeltreffend gestructureerd te testen. Is op testgebied nog niet alles goed ingeregeld, dan komt het vaak neer op ‘de handen uit de mouwen steken’. In de dagelijkse praktijk zien we telkens weer dat juist in zo’n iets minder gestructureerde omgeving TestTalent erin slaagt te excelleren. 

Onze medewerkers blijven altijd zoeken naar een gedegen gestructureerde testaanpak, maar verliezen de pragmatiek dus nooit uit het oog. Op die manier levert TestTalent een actieve bijdrage in de continue zoektocht naar een goede balans tussen tijd, geld, scope en kwaliteit.