Dienstverlening 2.0

TestTalent detacheert professionals bij opdrachtgevers in verschillende testrollen, zoals testmanagement, testcoördinatie en analyse en uitvoering. 

Ook begeleiden wij interne testmedewerkers bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen, zowel testinhoudelijk als op gedragscompetenties.

Daarnaast verzorgen we op aanvraag trainingen en workshops over softwaretesten en softwarekwaliteit.

Welke rol speelt TestTalent voor u?
Afhankelijk van de specifieke situatie kan onze expertise ingezet worden in de volgende rollen:

  • Testanalist vertaalt de eisen van uw organisatie en van de gebruikers van informatiesystemen naar de beste    softwaretestcondities.

  • Testcoördinator leidt de uitvoering van het testtraject en bewaakt de testplanning. Hij rapporteert over de testresultaten    en stuurt zo nodig bij.

  • Testmanager adviseert de klant en de collega-testprofessionals over de te volgen strategie bij omvangrijke en complexe    testtrajecten. Hij brengt de verwachtingen van de organisatie in kaart en geeft leiding aan grotere en/of meerdere    testteams. Hij staat borg voor een perfecte uitvoering van de testprocessen.

  • Testautomatiseerder zet de handmatige handelingen van de testuitvoerder om naar geautomatiseerde scripts. Hij    programmeert testscripts, analyseert de uitkomsten en rapporteert deze helder en gestructureerd.

  • Stress- en Performancetester beoordeelt of de systemen voldoen aan de vooraf gestelde eisen. Hij controleert het    functioneren van het systeem bij een bepaalde gebruiksintensiteit en test de maximale ‘load’ van het informatiesysteem.    Ook beoordeelt hij op welk moment de prestaties van het systeem onacceptabel slecht worden.