Kernwaarden

Betrokkenheid
TestTalent streeft naar hechte en langdurige relaties met medewerkers én opdrachtgevers, om zo de onderlinge betrokkenheid te stimuleren en een voedingsbodem te creëren voor oprechte interesse.

Kwaliteit
TestTalent stelt zich ten doel altijd de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven, in elk aspect van de relatie
met klanten en medewerkers.

Resultaatgericht
TestTalent is ambitieus, gaat altijd voor het beste resultaat voor klanten en medewerkers, en verwacht diezelfde instelling ook van hen.

Transparant
TestTalent hecht groot belang aan een open, eerlijke en heldere communicatie tussen alle betrokken partijen.